6 วิธีในการเล่นพนันอย่างเชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียเหงื่อ

มีบางวิธีที่ประสบความสำเร็จในการจัดการบำบัดการติดการพนัน นักพนันทุกคนไม่เหมือนกันโปรแกรมการกู้คืนที่ดีที่สุดได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการของเขาหรือเธอโดยเฉพาะ   เช่นเดียวกับการเสพติดอื่น ๆ ความซื่อสัตย์มีบทบาทสำคัญนักพนันต้องทำใจกับการเสพติดก่อนอื่น การพนันสามารถทำลายชีวิตสมรสได้ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนซึ่งมักก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินอย่างร้ายแรง   นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจและทำให้เกิดความเครียดทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานและครอบครัว การเอาชนะการติดการพนันเป็นความท้าทายเช่นเดียวกับการเสพติดส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามการกู้คืนทำได้ด้วยโปรแกรมและการสนับสนุนที่เหมาะสม   การติดการพนันไม่ใช่โรคอย่างที่พบเห็นการติดยาดังนั้นการบำบัดการพนันแบบเฉพาะเจาะจงจึงได้ผล การรักษาการติดการพนันสามารถช่วยให้ฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ   การบำบัดด้วยความรู้ความเข้าใจ - พฤติกรรมสามารถทำลายการติดการพนันได้โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการพฤติกรรมการตัดสินใจของนักพนัน หากพฤติกรรมการพนันที่ไม่ดีต่อสุขภาพสามารถแก้ไขได้ที่ต้นเหตุก็สามารถขจัดผลกระทบของความเชื่อผิด ๆ และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองที่เป็นอันตรายได้   กุญแจสำคัญคือให้นักพนันรับรู้ถึงอารมณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจที่บังคับให้พวกเขาเล่นการพนัน การบำบัดแบบเฉพาะเจาะจงของการพนันจะสอนให้พวกเขาทราบถึงวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมแทนที่จะแสวงหาสิ่งที่สูงจากการพนัน   หากนักพนันสามารถเข้าใจเหตุผลทางอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังว่าทำไมพวกเขาเล่นการพนันพวกเขาสามารถพัฒนากลไกการป้องกันทางจิตเพื่อต่อต้านการล่อลวงของการพนัน   เป้าหมายของการบำบัดโดยเฉพาะการพนันคือการฟื้นฟูสมองส่วนที่ติดยาเสพติดโดยการหาวิธีคิดเกี่ยวกับการพนันใหม่ ๆ หากรูปแบบความคิดและความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปนักพนันสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนและสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนได้  …

Continue Reading